אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

נווה ישראל - הרצליה

סוג מגורים, מסחרי, ציבורי, תכנון עירוני

גודל 55 דונם

מיקום הרצליה
1 / 29
לקוח עיריית הרצליה

מצב תכנון קונספטואלי - סיום

שותף אחראי ערן לשם ו-שקד

מוביל הפרוייקט ענבל גילה

צוות שי פרץ, ענבל גילה
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas