אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

פארק אריאל שרון

סוג ציבורי, תכנון עירוני

גודל גודל

מיקום מיקום
1 / 4
תיאור עברית
לקוח לקוח

מצב סטאטוס

שותף אחראי שותף

מוביל הפרוייקט מוביל

צוות צוות
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas