אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

אברהם יגל - בית כנסת

סוג ציבורי

גודל 1800 מ"ר

מיקום גבעת שמואל
1 / 3
לקוח עיריית גבעת שמואל וקהילת אברהם יגל

מצב תהליך תכנון

שותף אחראי ערן לשם

מוביל הפרוייקט מיכאל קנטור

צוות מיכאל קנטור
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas