אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

מלון כחול על הים

סוג מגורים, מסחרי, ציבורי, תכנון עירוני

גודל 44,000 מ"ר

מיקום בת ים
1 / 4
לקוח ב.ע.פ

מצב תהליך תכנון

שותף אחראי אדר' ערן שקד

מוביל הפרוייקט אדר' שני קריספין

צוות יוסי.ס, רעות.ר
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas