אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

סנטרל פארק, ארבע עונות, הוד השרון

סוג מגורים, תכנון עירוני

גודל 33 דונם, 60 יח"ד

מיקום הוד השרון
1 / 9
שכונה ירוקה בפאתי העיר הוד השרון. השכונה בנויה בצפיפות נמוכה באופן מודגש כדי לאפשר חדירה ומיזוג של החלל הציבורי השכונתי עם המרחב הנופי הטבעי הסובב.
לקוח קבוצת גולדשטיין

מצב שלבי תכנון

שותף אחראי ערן שקד

מוביל הפרוייקט ערן שקד

צוות ערן לשם, עינבל גילה
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas