אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

הגרא 16

סוג מגורים

גודל

מיקום כפר סבא
1 / 2
לקוח טרסה

מצב היתרי בניה

שותף אחראי ערן שקד

מוביל הפרוייקט נמרוד אולינקי

צוות נמרוד אולינקי
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas