אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

השפלה 2

סוג מגורים

גודל 1500 מ"ר

מיקום
1 / 2
בניין דירות בוטיק להשכרה ארוכת טווח. הדירות בנויות כדי לאפשר גמישות מירבית לדיירים. בבסיס התכנון עמדה ההנחה כי ברצוננו להציע לדיירים להיכנס לבתים ולגור בהם ללא התאמות מיוחדות.
לקוח רמת השרון

מצב היתרי בניה

שותף אחראי ערן שקד

מוביל הפרוייקט אדר' אריק הוכהאוזר

צוות נמרוד אולינקי
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas