אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

מגדל העמק

סוג מגורים, תכנון עירוני

גודל

מיקום מגדל העמק
1 / 2
לקוח

מצב

שותף אחראי ערן לשם

מוביל הפרוייקט נמרוד אולינקי

צוות
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas