אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

נאות חריש

סוג מגורים, תכנון עירוני

גודל

מיקום חריש
1 / 8
לקוח עמותת "נאות חריש"

מצב קיים היתר בניה

שותף אחראי אדר' ערן לשם

מוביל הפרוייקט אדר' חגי דנינו

צוות אדר' עדי.ג, אלכס.ר
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas