אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

פיסגת נחלים

סוג מגורים

גודל 20,000 מ"ר

מיקום פתח תקווה
1 / 2
לקוח מינהל מגורים

מצב בביצוע

שותף אחראי ערן שקד

מוביל הפרוייקט רמי מלכה

צוות רמי מלכה
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas