אודות | פרוייקטים | חדשות | צור קשר
En / He

וילה שיינפלד

סוג מגורים

גודל

מיקום הוד השרון
1 / 3
לקוח פרטי

מצב היתרי בניה

שותף אחראי אדר' ערן שקד

מוביל הפרוייקט אדר' מיכאל קנטור

צוות מיכאל.ק
Designed by Hastudeö | Developed by BOA Ideas