אודות

 

סיטיבי אדריכלים

סיטיבי אדריכלים הוא המשרד הפועל בתחום האדריכלות, האורבניזם, המחקר והפיתוח. המשרד מעורב כיום במספר רב של פרויקטים. אדריכלות טובה היא תוצאה של הבנת החיים המודרניים והיכולת להשתנות בזמן קצר. ניתוח ותצפית הם כלים מרכזיים ביכולת שלנו לתכנן פרויקטים בעלי ערכים חברתיים, אסתטיים, אקולוגיים, כלכליים ואחרים. אנו מאמינים שאדריכלות קשורה ומכתיבה אורח חיים ולכן הפרויקטים שלנו בוחנים את הקוד הגנטי המיוחס למרחב, לזמן ולתוכנית ויוצקים תוכן חדש הנובע מהרצון ליצור עולם טוב יותר, בר קיימא ומוכתב הבנה וניתוח של הצרכים של כל פרויקט ואתר.

כלי נגישות